ΕΠΩΝΥΜΙΑ: I – PLAN IKE

ANTIKEIMENO: Υπηρεσίες Πωλητή Αγαθών, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κτιρίων  Πολυκατοικιών

ΑΦΜ: 801315600

Αρ. ΓΕΜΗ: 154224806000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 6000,00 ΕΥΡΩ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ: Α) ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΜΕ 50%

Β) ΜΑΡΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕ 50%.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΟΜΗΡΟΣ, ΜΑΡΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΜΟΥ 1, Τ.Κ. 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310544817

MAIL: salessupport@i-plan.gr

Προφίλ Εταιρίας

 

Η Εταιρία μας ιδρύθηκε το 2020, στη Θεσσαλονίκη, από στελέχη με 20ετή εμπειρία στην αγορά, με σκοπό να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 

  • Υπηρεσίες πωλητή αγαθών που προσφέρουν εταιρίες, έναντι αμοιβής.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών της Θεσσαλονίκης, μέσω συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών.

Βασική προτεραιότητα είναι η βιώσιμη λειτουργία των πολυκατοικιών – πελατών, στους οποίους δίνουμε τις οικονομικότερες λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της έκδοσης και της είσπραξης των κοινόχρηστων καθώς επίσης και της οικονομικής διαχείρισης των κοινοχρήστων.

  • Υπηρεσίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
  • Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.